سنگ عقیق شجر شکوفه بهاری طبیعی 2.5 گرم

116,000 تومان

این محصول یک سنگ عقیق شجر بهاری طبیعی با نمایی مصور از شکوفه های بهار به صورت خوش نقش در زمینه سوسنی رنگ می باشد.

فروخته شد!