عقیق شجر بهاری زیبا 4.8 گرم

220,000 تومان

این محصول یک عقیق شجر بهاری طبیعی با وزن 4.8 گرم و اینکلوژنهای خزه ای سبز و سفید می باشد.

فروخته شد!

قیمت خرید سنگ عقیق شجر بهاری سوسنی طبیعی اصل معدنی
عقیق شجر بهاری زیبا 4.8 گرم

فروخته شد!