عقیق سوسنی شجر بهاری 4.5 گرم

75,000 تومان

این سنگ یک عقیق شجر بهاری است که دارای زمینه سوسنی پر رنگ و اینکلوژنهای سفید است.

فروخته شد!