عقیق سوسنی شجر بهاری 6.1 گرم

85,000 تومان

این سنگ یک عقیق شجر بهاری است که دارای زمینه سوسنی پر رنگ و دانه های قرمز اکسید آهن در سرتاسر سنگ و شجرهای سفید در پایین سنگ است. در سمت راست پایین سنگ یک ترک جزئی ناشی از تراش نیز دیده می شود.

فروخته شد!