عقیق شجر بهاری درشت 16.4 گرم

240,000 تومان

این محصول یک عقیق شجر بهاری درشت 16.4 گرمی طبیعی و نمایی از شکوفه های سفید بهاری در زمینه سوسنی-ارغوانی می باشد. این سنگ مناسب آویز/ کلسیونی می باشد. لازم به ذکر است یک ترک بسیار ناچیز سحی روی نگین دیده میشود.

فروخته شد!