عقیق شجر بهاری درشت 9.1 گرم

230,000 تومان

این محصول یک عقیق شجر بهاری درشت 9.1 گرمی طبیعی و نمایی از شکوفه های سفید بهاری در زمینه سوسنی-ارغوانی می باشد. این سنگ مناسب آویز/ کلسیونی می باشد.

فروخته شد!