کوارتز توت فرنگی (در خونی) طبیعی 2.23 گرم

110,000 تومان

این محصول یک کوارتز توت فرنگی (در خونی – در حسینی) طبیعی و بدون بهسازی با وزن 2.92 گرم است که دارای تراش بیضی دامله و اینکلوژن های قرمز دانه ای اکسید آهن می باشد.

فروخته شد!

خرید کوارتز توت فرنگی (در خونی) طبیعی
کوارتز توت فرنگی (در خونی) طبیعی 2.23 گرم

فروخته شد!