عقیق زرد عسلی اصل شجر دار 7 گرم

92,000 تومان

این سنگ یک عقیق زرد مایل به قهوه ای دارای اینکلوژن شجر مانند گوتیت است. کمتر عقیق زردی را در بازار خواهید دید که چنین شجر زیبایی داشته باشند. لازم به ذکر است که رنگ این سنگ طبیعی و بدون هیچ بهسازی میباشد. این نوع عقیق ها در بازار با نام عقیق آب دار نیز شناخته شده اند.

فروخته شد!