سنگ عقیق زرد روشن با اینکلوژن سفید 3.14 گرم

36,000 تومان

این عقیق با رنگ زرد روشن دارای اینکلوژنهای طبیعی شن مانند درون خود است که میتوانید با قیمتی بسیار مناسب همراه خود داشته باشید. ممکن است در تصویر اینطور بنظر برسد که وسط نگین زدگی دارد ولی اگر خوب دقت کنید دو اینکلوژن سفید رنگی هستند که یکی شکلی شاخه ای و دیگری بی شکل و عمق دارند.

فروخته شد!

سنگ عقیق زرد طبیعی
سنگ عقیق زرد روشن با اینکلوژن سفید 3.14 گرم

فروخته شد!