عقیق شجر بهاری سفید درشت 10.5 گرم

110,000 تومان

این محصول یک عقیق شجر بهاری طبیعی درشت 10.5 گرمی با زمینه ای سفید و اینکلوژنهای اکسید آهن می باشد.

فروخته شد!