عقیق شجر بهاری درشت 6.5 گرم

220,000 تومان

این محصول یک عقیق شجر بهاری طبیعی درشت 6.5 گرمی با زمینه ای عسلی-سوسنی و اینکلوژنهای خزه ای می باشد.

فروخته شد!

قیمت خرید سنگ عقیق شجر بهاری سوسنی طبیعی اصل معدنی
عقیق شجر بهاری درشت 6.5 گرم

فروخته شد!