عقیق شجر قاین بوته‌ای طبیعی 1.28 گرم

78,000 تومان

این شجر قاین با دندریت های قهوه ای سوخته و دایره هایی که معمولا در عقیق های باباقوری میبینیم میتواند جهت استفاده به عنوان نگین سنگ انگشتر مورد استفاده قرار گیرد.

فروخته شد!

عقیق شجر قاین اصل
عقیق شجر قاین بوته‌ای طبیعی 1.28 گرم

فروخته شد!