عقیق شجر پاییزی قرمز 7.6 گرم

102,000 تومان

این محصول یک عقیق شجر پاییزی سایز درشت است که اینکلوژنهای خزه ای قرمز و مایل به قهوه ای زمینه سفید ابر مانند قرار دارند. این طبیعی و بدون بهسازی و یافت شده از ایران است.

فروخته شد!

عقیق شجر پاییزی قرمز 7.6 گرم
عقیق شجر پاییزی قرمز 7.6 گرم

فروخته شد!