عقیق شجر پاییزی 5.6 گرم

59,000 تومان

این محصول یک عقیق شجر پاییزی است که اینکلوژنهای خزه مانند قهوه ای مایل به زرد در میان پس زمینه موج مانند آبی قرار دارند. این سنگ که گاهی با عنوان شجر دریایی نیز شناخته می شود، طبیعی می باشد.

فروخته شد!

عقیق شجر پاییزی 5.6 گرم
عقیق شجر پاییزی 5.6 گرم

فروخته شد!