عقیق سوسنی پاک طبیعی 9 گرم

140,000 تومان

این محصول یک عقیق سوسنی پاک و طبیعی درشت 9 گرمی با تراش بیضی است که در حاشیه آن نوارهای سلیمانی مانند دیده می شود.

فروخته شد!