جاسپر چشم پرنده مارکیز 3.4 گرم

50,000 تومان

این محصول یک جاسپر چشم پرنده (ریولیت) با وزن 11.5 گرم است که نمایی زیبا مطابق تصاویر دارد. این سنگ طبیعی و بدون بهسازی می باشد.

فروخته شد!

خرید سنگ جاسپر چشم پرنده ریولیتی
جاسپر چشم پرنده مارکیز 3.4 گرم

فروخته شد!