سنگ کریزوپراز طبیعی اشکی 5.6 گرم

450,000 تومان

این محصول یک کریزوپراز سبز مایل به آبی شفاف 5.6 گرمی با تراش اشکی دامله و ابعاد درشت است که طبیعی می باشد.
بر اساس بررسی های ما جهت بهبود افزایش پاکی این سنگ، خلل و فرج و ترکهای آن با نوعی روغن/رزین اپوکسی بی رنگ بهسازی شده است.

فروخته شد!

شناسه محصول: chr4 دسته: ,
قیمت خرید سنگ کریزوپراز سبز طبیعی اصل
سنگ کریزوپراز طبیعی اشکی 5.6 گرم

فروخته شد!