سنگ شجر قاین درختی با تراش گرد 1.34 گرم

70,000 تومان

این محصول یک عقیق شجر درختی قائن کاملا طبیعی و بدون بهسازی است که دندریت هایی از جنس گوتیت در آن مشاهده مینمایید. بدنه این سنگ شفاف و با ته رنگی از آبی در برخی نقاط دیده میشود. لازم به ذکر است که در پایین نگین نیز یک ترک ریز دیده میشود.

فروخته شد!

عقیق شجر درختی قائن طبیعی
سنگ شجر قاین درختی با تراش گرد 1.34 گرم

فروخته شد!