سنگ شجر قاین درختی با تراش گرد 1.34 گرم

70,000 تومان

این محصول یک عقیق شجر درختی قائن کاملا طبیعی و بدون بهسازی است که دندریت هایی از جنس گوتیت در آن مشاهده مینمایید. بدنه این سنگ شفاف و با ته رنگی از آبی در برخی نقاط دیده میشود. لازم به ذکر است که در پایین نگین نیز یک ترک ریز دیده میشود.

فروخته شد!