سنگ عقیق چشمی طبیعی 2 گرم

79,000 تومان

این محصول یک سنگ عقیق باباقوری طبیعی 2 گرمی با ابعادی مناسب انگشتر و رنگی مطابق تصویر دارد. این سنگ بدون بهسازی می باشد.

فروخته شد!

قیمت خرید سنگ عقیق باباقوری چشم دار اصل معدنی
سنگ عقیق چشمی طبیعی 2 گرم

فروخته شد!