سنگ عقیق چشمی طبیعی 4.4 قیراط

38,000 تومان

این محصول یک سنگ عقیق باباقوری طبیعی با ابعادی ریز مناسب انگشتر زنانه و رنگی مطابق تصویر دارد. این سنگ بدون بهسازی و دارای بافت بلوری کوارتز کوچک در بغل خود میباشد.

فروخته شد!