سنگ عقیق باباقوری طبیعی 3 گرم

130,000 تومان

این محصول یک عقیق باباقوری 3 گرمی با ابعادی مناسب انگشتر زنانه و رنگی مطابق تصویر دارد. این سنگ بدون بهسازی می باشد.

فروخته شد!

قیمت خرید سنگ عقیق باباقوری چشم دار اصل معدنی
سنگ عقیق باباقوری طبیعی 3 گرم

فروخته شد!