عقیق چشمی باباقوری (ابعاد کوچک) 4.3 قیراط

41,000 تومان

این محصول یک عقیق باباقوری طبیعی با ابعادی کوچک و بدون بهسازی میباشد.

فروخته شد!

عقیق چشم زخم باباغوری
عقیق چشمی باباقوری (ابعاد کوچک) 4.3 قیراط

فروخته شد!