سنگ عقیق باباقوری طبیعی 1.6 گرم

95,000 تومان

این محصول یک سنگ عقیق باباقوری طبیعی با ابعادی کوچک و رنگی قهوه ای تیره است که بدون بهسازی می باشد.

فروخته شد!

قیمت خرید سنگ عقیق باباقوری چشم دار اصل معدنی
سنگ عقیق باباقوری طبیعی 1.6 گرم

فروخته شد!