سنگ عقیق باباقوری طبیعی 4 قیراط

42,000 تومان

این محصول یک سنگ عقیق باباغوری طبیعی با ابعادی ریز  و رنگی قهوه ای و رگه قرمز است که این رگه قرمز در زیر میکروسکوپ دارای دانه بندی اکسید آهن و به صورت مجزا بوده و بنابراین بدون بهسازی است.

فروخته شد!