عقیق جزع اصل کمیاب شجر دار 6.1 گرم

99,000 تومان

این عقیق جزع فوق العاده دارای رنگی نسبتا روشن در بین جزع ها میباشد. در وسط نگین یک شجر کوچک نیز دیده میشود. دقت کنید وضوح این نوع شجر و ناخالصی ها (لکه ها) بیانگر این است که هیچ بهسازی و رنگ شیمیایی که در اغلب جزع ها بکار برده میشود ، روی این سنگ انجام نشده است زیرا جزع های رنگ شده یک دست و رنگی شدید و مصنوعی دارند.

فروخته شد!

خرید سنگ عقیق جزع
عقیق جزع اصل کمیاب شجر دار 6.1 گرم

فروخته شد!