سنگ مریم جاسپر طبیعی 10.8 گرم

160,000 تومان

این محصول یک نگین جاسپر مریم درشت با بافتی زیبا است که منشا آن هند می باشد.

فروخته شد!

قیمت خرید سنگ جاسپر مریم طبیعی
سنگ مریم جاسپر طبیعی 10.8 گرم

فروخته شد!