سنگ جاسپر مریم طبیعی 3.1 گرم

36,000 تومان

این محصول یک سنگ جاسپر مریم است که میتوانید از آن در هر نوع زیورآلات استفاده نمایید. لازم به ذکر است از آنجایی که منبع اصلی استخراج این نوع سنگها رشته کوه های هیمالیا میباشد به دلیل اینکه این رشته کوه هند را از تبت جدا میکند ما ترجیحا منشا آن را هند ذکر کرده ایم.

موجود

قیمت سنگ جاسپر مریم
سنگ جاسپر مریم طبیعی 3.1 گرم

موجود