سنگ عقیق خزه ای درشت مناسب آویز 10.5 گرم

110,000 تومان

این محصول یک عقیق خزه ای طبیعی و بدون بهسازی با با زمینه ای بی رنگ است که مناسب سنگ آویز میباشد.

فروخته شد!