سنگ عقیق جزع عسلی طبیعی 4.1 گرم

65,000 تومان

این محصول یک عقیق جزع عسلی پر رنگ و متمایل به قهوه ای است . این سنگ طبیعی و آثاری از بهسازی در آن مشاهده نشده است. لازم به ذکر است ناخالصی هایی در بغل سنگ دیده میشود.

فروخته شد!

سنگ عقیق جزع عسلی طبیعی 4.1 گرم
سنگ عقیق جزع عسلی طبیعی 4.1 گرم

فروخته شد!