نگین عقیق سوسنی 3 گرم

140,000 تومان

این محصول یک عقیق سوسنی پر رنگ طبیعی با وزن 3 گرم و تراش بیضی است که کیفیتی مطابق تصاویر دارد.

موجود

قیمت خرید سنگ عقیق سوسنی طبیعی اصل معدنی
نگین عقیق سوسنی 3 گرم

موجود