عقیق سیاه طبیعی بیضی 1.9 گرم

150,000 تومان

این محصول یک عقیق سیاه (جزع تیره) طبیعی با وزن 1.9 گرم و تراش بیضی ابعاد کوچک می باشد. این سنگ بدون بهسازی می باشد.

فروخته شد!

قیمت خرید سنگ عقیق سیاه جزع طبیعی
عقیق سیاه طبیعی بیضی 1.9 گرم

فروخته شد!