سنگ عقیق جزع خرمایی طبیعی 1.9 گرم

53,000 تومان

این محصول یک عقیق خرمایی است که طبیعی و آثاری از رنگ شدگی در آن مشاهده نشده است.

فروخته شد!

خرید عقیق هرمایی
سنگ عقیق جزع خرمایی طبیعی 1.9 گرم

فروخته شد!