کارنلین نارنجی-زرد گرد 1.4 گرم

145,000 تومان

این محصول یک نگین کارنلین نارنجی-زرد با وزن 1.4 گرم با تراش گرد بوده که 100% طبیعی و بدون بهسازی می باشد. این سنگ می تواند به نوعی کلسدونی زرد مایل به نارنجی نیز محسوب شود. کارنلین بهترین رنگ خود را در نور روز نشان می دهد.

راف این سنگ از باقی مانده کلوخه های کارنلین از قرون گذشته ، در خرابه های کارگاه های بسیار قدیمی تراش گوهر در کرانه های خلیج فارس و از بوشهر بوده که منشا این نوع کارنلین طبق بررسی های تاریخی از هندوستان می باشد.

فروخته شد!