مجموعه گارنت هسونیت 12.5 قیراط

250,000 تومان

این محصول شامل تعدادی گارنت هسونیت طبیعی با وزن کلی 12.5 قیراط و رنگ نارنجی-قرمز تیره و تراش بیضی ریز می باشد. این گارنت هسونایت بدون بهسازی می باشد.

موجود

قیمت خرید سنگ گارنت هسونیت طبیعی
مجموعه گارنت هسونیت 12.5 قیراط

موجود