سنگ جاسپر مریم طبیعی 6.4 گرم

90,000 تومان

این محصول یک سنگ سنگ مریم جاسپر طبیعی 6.4 گرمی و تراش دامله بیضی است که میتوانید در هر نوع جواهر آلاتی از آن استفاده نمایید.

موجود

قیمت خرید سنگ جاسپر مریم طبیعی
سنگ جاسپر مریم طبیعی 6.4 گرم

موجود