جاسپر مریم درشت مناسب آویز 6 گرم

95,000 تومان

این محصول یک نگین سنگ مریم جاسپر طبیعی کوچک با وزن 6 گرمی و تراش اشکی است که میتوانید در هر نوع جواهر آلاتی از آن استفاده نمایید.

موجود

قیمت سنگ جاسپر مریم
جاسپر مریم درشت مناسب آویز 6 گرم

موجود