سنگ جاسپر مریم طبیعی 9.3 گرم

135,000 تومان

این محصول یک نگین سنگ مریم جاسپر طبیعی 9.3 گرمی و تراش دامله است که میتوانید در هر نوع جواهر آلاتی از آن استفاده نمایید.

موجود

قیمت سنگ جاسپر مریم
سنگ جاسپر مریم طبیعی 9.3 گرم

موجود