سنگ جاسپر مریم طبیعی 3.3 گرم

35,000 تومان

این محصول یک نگین سنگ مریم جاسپر طبیعی 3.3 گرمی و تراش دامله بیضی است که میتوانید در هر نوع جواهر آلاتی از آن استفاده نمایید.

فروخته شد!