سنگ ماه (مون استون) آبی طبیعی 3 قیراط

300,000 تومان

این محصول شامل یک مون استون (سنگ ماه) آبی طبیعی با وزن 3 قیراط و ابعاد کوچک است که دارای انعکاس آبی می باشند.

فروخته شد!

قیمت سنگ مون استون رنگین کمانی آبی طبیعی
سنگ ماه (مون استون) آبی طبیعی 3 قیراط

فروخته شد!