بارخونه سنگ ماه طبیعی ابعاد کوچک 3.1 گرم

155,000 تومان

این محصول شامل تعدادی مون استون (سنگ ماه) طبیعی باکیفیت بی رنگ شفاف و آبی (رنگین کمانی) با وزن کلی 3.1 گرم و ابعاد کوچک است که دارای انعکاس سفید و آبی می باشند.

فروخته شد!

قیمت خرید سنگ ماه مون استون آبی رنگین کمانی طبیعی
بارخونه سنگ ماه طبیعی ابعاد کوچک 3.1 گرم

فروخته شد!