بارخونه سنگ ماه شفاف و آبی ریز 3.3 گرم

190,000 تومان

این محصول بارخونه سنگ ماه شفاف و آبی رنگین کمانی طبیعی ریز با وزن کلی 3.3 گرم تراش بیضی است که دارای کیفیتی مطابق تصویر می باشد. ابعاد و اطلاعات بیشتر در جدول مشخصات محصول قرار داده شده است.

فروخته شد!

قیمت خرید سنگ ماه مون استون آبی رنگین کمانی طبیعی
بارخونه سنگ ماه شفاف و آبی ریز 3.3 گرم

فروخته شد!