بارخونه سنگ ماه طبیعی 4.2 گرم

(1 بررسی مشتری)

250,000 تومان

این محصول شامل تعدادی مون استون (سنگ ماه) طبیعی باکیفیت شفاف و آبی (رنگین کمانی) با وزن کلی 4.2 گرم و ابعاد کوچک است.

فروخته شد!

قیمت خرید سنگ ماه مون استون آبی رنگین کمانی طبیعی
بارخونه سنگ ماه طبیعی 4.2 گرم

فروخته شد!