سنگ ماه آبی طبیعی 3.8 قیراط

380,000 تومان

این محصول یک مون استون طبیعی بیضی آبی با وزن 3.8 قیراط و ابعادی مناسب انگشتر / گردنبند است که دارای انعکاسی آبی در روی خود می باشد.
اشباعیت رنگ آبی در واقعیت بهتر از تصاویر است.

فروخته شد!

قیمت سنگ مون استون رنگین کمانی آبی طبیعی
سنگ ماه آبی طبیعی 3.8 قیراط

فروخته شد!