عقیق سلیمانی قرمز طبیعی 1.5 گرم

67,000 تومان

این محصول یک سنگ عقیق سلیمانی قرمز طبیعی دارای ریز بلورهای کوارتز در وسط خود بوده که دارای تراش تخت بیضی و ضخامتی کم، ابعادی مناسب انگشتر می باشد. این سنگ از معدن عقیق خور در ایران میباشد. این سنگ بدون بهسازی است.

فروخته شد!

خرید عقیق سلیمانی قرمز
عقیق سلیمانی قرمز طبیعی 1.5 گرم

فروخته شد!