بارخونه گارنت سرخ گرد ریز 49 قیراط

(1 بررسی مشتری)

18,000 تومان

این محصول شامل یک مجموعه گارنت قرمز گرد طبیعی با رنگ قرمز و ابعاد ریز 3.5-4 میلیمتر است که دارای وزن کلی 49 قیراط می باشند.
قیمت محصول به ازای هر عدد می باشد که می توانید حداکثر 150 عدد انتخاب کنید. وزن هر عدد حدود 0.3 قیراط می باشد.

فروخته شد!

قیمت خرید سنگ گارنت سرخ طبیعی
بارخونه گارنت سرخ گرد ریز 49 قیراط

فروخته شد!