عقیق سلیمانی طبیعی زیبا 7.4 گرم

89,000 تومان

این محصول یک عقیق سلیمانی طبیعی درشت با وزن 7.4 گرم است که دارای نوارهای خاکستری در زمینه سفید متمایل به خاکستری می باشد. این سنگ بدون بهسازی می باشد. سایر اطلاعات این محصول در جدول مشخصات آمده است.

فروخته شد!