عقیق سلیمانی مستطیلی درشت 8 گرم

130,000 تومان

این محصول یک عقیق سلیمانی طبیعی مستطیلی درشت با وزن 8 گرم است که دارای نوارهای خاکستری در زمینه شفاف می باشد. این سنگ بدون بهسازی می باشد. سایر اطلاعات این محصول در جدول مشخصات آمده است.

فروخته شد!

قیمت خرید سنگ عقیق بوتسوانا سلیمانی نواری اصل و معدنی
عقیق سلیمانی مستطیلی درشت 8 گرم

فروخته شد!