عقیق سلیمانی سوسنی شفاف 5 گرم

95,000 تومان

این محصول یک عقیق سلیمانی طبیعی بیضی با وزن 5 گرم است که دارای نوارهای ارغوانی در زمینه سوسنی کمرنگ و شفاف می باشد. این سنگ بدون بهسازی می باشد. سایر اطلاعات این محصول در جدول مشخصات آمده است.

فروخته شد!