سنگ چشم ببر طبیعی زیبا 4.2 گرم

64,000 تومان

این محصول یک چشم ببر تراش مربعی با کیفیت ، با پدیده چاتویانسی چشمگیر بوده که مناسب انگشتر یا گردنبند می باشد. این سنگ باکیفیت صدرصد طبیعی است و هیچ بهسازی روی آن انجام نشده است. لازم به ذکر است که باند آبی-سبز مشاهده شده در بغل سنگ ناشی از درصد کمتر عنصر کم مقدار اکسید آهن (به علت حل شدن کروسیدولیت آبی توسط کوارتز) حین تشکیل می باشد و می توان آن را به نوعی درصدی از سنگ “چشم شاهین” در کنار “چشم ببر” دانست.

فروخته شد!

شناسه محصول: ti16 دسته: ,