عقیق زرد طبیعی 3.1 گرم

105,000 تومان

این محصول یک عقیق زرد طبیعی و بدون بهسازی با وزن 3.1 گرم و تراش بیضی دامله از خراسان جنوبی است.

موجود

قیمت خرید سنگ عقیق زرد طبیعی
عقیق زرد طبیعی 3.1 گرم

موجود