عقیق زرد شفاف طبیعی 2.6 گرم

135,000 تومان

این محصول یک عقیق زرد شفاف طبیعی و بدون بهسازی با وزن 2.6 گرم و تراش بیضی دامله از خراسان جنوبی است.

موجود

قیمت خرید سنگ عقیق زرد
عقیق زرد شفاف طبیعی 2.6 گرم

135,000 تومان