نگین فیروزه نیشابور 4.7 قیراط

250,000 تومان

این سنگ یک فیروزه نیشابور تراش بیضی با وزن 4.7 قیراط است. این فیروزه بدون بهسازی و کاملا طبیعی می باشد.

فروخته شد!

قیمت خرید سنگ فیروزه نیشابور طبیعی
نگین فیروزه نیشابور 4.7 قیراط

فروخته شد!