عقیق شجر بهاری سوسنی پررنگ 3.4 گرم

230,000 تومان

این محصول یک عقیق شجر بهاری 3.4 گرمی طبیعی ابعاد کوچک با نمایی از شکوفه های بهاری در زمینه سوسنی پررنگ می باشد.

فروخته شد!

قیمت سنگ عقیق شجر بهاری طبیعی
عقیق شجر بهاری سوسنی پررنگ 3.4 گرم

فروخته شد!