مون استون رنگین کمانی با درخشش آبی 6.8 قیراط

70,000 تومان

این سنگ یک مون استون رنگین کمانی (لابرادوریت سفید) است که دارای انعکاس آبی نسبتا قوی و تراشی اشکی است. در بغل این سنگ ترک نیز دیده میشود ولی روی کار مشکلی ندارد.

فروخته شد!