سنگ ماه آبی رنبو طبیعی 3.3 قیراط

55,000 تومان

این محصول یک مون استون (سنگ ماه) آبی رنگیم کمانی طبیعی باکیفیت بی رنگ شفاف با وزن 3.3 قیراط و ابعاد کوچک است که دارای انعکاس سفید می باشند.

فروخته شد!

قیمت خرید سنگ ماه مون استون آبی رنگین کمانی طبیعی
سنگ ماه آبی رنبو طبیعی 3.3 قیراط

فروخته شد!