سپتارین مستطیلی مراکش 4.9 گرم

125,000 تومان

این محصول یک سپتارین طبیعی مراکش با وزن 4.9 گرم همراه الگوی رگه های سفید روی زمینه سیاه و تراش مستطیلی تخت می باشد. این سنگ مناسب استفاده به عنوان آویز یا دستبند می باشد.

موجود

خرید سنگ سپتارین طبیعی سنگ جن اژدها
سپتارین مستطیلی مراکش 4.9 گرم

125,000 تومان

شناسه محصول: cp5 دسته: ,