عقیق شجر شکوفه بهاری 4.4 گرم

170,000 تومان

این محصول یک عقیق شجر بهاری با ابعاد 4.4 گرمی طبیعی و نمایی از شکوفه های صورتی بهاری می باشد. این سنگ مناسب انگشتر است. در پشت سنگ ترک وجود دارد.

موجود

قیمت خرید سنگ عقیق شجر بهاری سوسنی طبیعی اصل معدنی
عقیق شجر شکوفه بهاری 4.4 گرم

موجود