عقیق شجر شکوفه صورتی درشت 19.7 گرم

210,000 تومان

این محصول یک عقیق شجر بهاری با ابعاد درشت 19.7 گرمی طبیعی و نمایی از شکوفه های صورتی بهاری در زمینه ای تقریبا سوسنی-ارغوانی می باشد. این سنگ مناسب آویز یا کلکسیونی است.

فروخته شد!