عقیق شجر شکوفه بهاری 12 گرم

130,000 تومان

این محصول یک عقیق شجر بهاری با ابعاد 12 گرمی طبیعی و نمایی از شکوفه های سفید بهاری می باشد. این سنگ مناسب آویز است.

موجود

قیمت خرید سنگ عقیق شجر بهاری
عقیق شجر شکوفه بهاری 12 گرم

موجود