عقیق شجر شکوفه سفید بهاری 2 گرم

85,000 تومان

این محصول یک عقیق شجر 2 گرمی طبیعی و نمایی از شکوفه های سفید بهاری می باشد. این سنگ مناسب استفاده انگشتر می باشد.

فروخته شد!

قیمت سنگ عقیق شجر بهاری طبیعی
عقیق شجر شکوفه سفید بهاری 2 گرم

فروخته شد!