سنگ عقیق شجر بهاری 7.1 گرم

155,000 تومان

این محصول یک عقیق شجر بهاری 7.1 گرمی طبیعی و نمایی از شکوفه های سفید بهاری در زمینه شفاف تقریبا بی رنگ تا یاسی کمرنگ می باشد. این سنگ مناسب آویز یا انگشتر است.

فروخته شد!