عقیق شجر شکوفه سفید بهاری 3.3 گرم

220,000 تومان

این محصول یک عقیق شجر 3.3 گرمی طبیعی و نمایی از شکوفه های سفید بهاری می باشد. این سنگ مناسب استفاده آویز می باشد.

موجود

قیمت خرید سنگ عقیق شجر بهاری سوسنی طبیعی اصل معدنی
عقیق شجر شکوفه سفید بهاری 3.3 گرم

220,000 تومان